ภาษาอังกฤษ

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ได้จัดทำประกาศเจตจำนงเขตสุจริต ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน  ดังนี้