ภาษาไทย

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้จัดทำประกาศเจตจำนงเขตสุจริต ภาษาไทย เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน  ดังนี้