ภาษาลาว

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ได้จัดทำประกาศเจตจำนงเขตสุจริต ภาษาลาว เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน  ดังนี้