ภาษาฟิลิปปินส์

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ได้จัดทำประกาศเจตจำนงเขตสุจริต ภาษาฟิลิปปินส์      (ตากาล็อก) เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน  ดังนี้