E-News‎ > ‎

โรงเรียนบ้านโป่งเกตุรับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน "ดีเด่น" ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒

โพสต์28 พ.ย. 2562 19:18โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี2

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร 

โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาระดับโรงเรียน ณ อาคาร สพฐ.๑ ชั้น ๑ กระทรวงศึกษาธิการ

** การนี้ นายเล็ก ชนะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ เข้ารับโล่และเงินรางวัล โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ดีเด่น ระดับประเทศ พร้อมเป็นผู้แทนรับโล่และเงินรางวัล โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับดี ระดับประเทศ ให้แก่ โรงเรียนวัดบุรีการาม และโรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) จากผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ณ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น..
Comments