E-News‎ > ‎

ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่งเพื่อการกุศล "อิ๊ม อิ่ม ทับกวาง FUN RUN 2020" ครั้งที่ ๓

โพสต์29 พ.ย. 2562 20:45โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี2


 วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม "อิ๊ม อิ่ม ทับกวาง FUN RUN 2020" ครั้งที่ ๓ โดย นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล เป็นกิจกรรมที่ผู้บริหาร บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ต้องการให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนสมทบในกองทุนส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยนักเรียน โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ และจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงิน ๓๐๐ บาท ต่อ ๑ นักวิ่งที่เข้าเส้นชัย โดยได้สนับสนุนเงินบริจาคเข้ากองทุน ทั้งสิ้น ๙๐๐,๐๐๐.- บาท (-เก้าแสนบาทถ้วน-) ณ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
Comments