E-News‎ > ‎

ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว Post

โพสต์27 พ.ย. 2562 03:12โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี2


วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมบุคลากร ชุดที่ ๑ ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี




Comments