E-News‎ > ‎

พิธีรับมอบระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓.๘ กิโลวัตต์ โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป.สระบุรี เขต ๒

โพสต์28 พ.ย. 2562 19:26โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี2


วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีรับมอบระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓.๙ กิโลวัตต์ มอบให้โรงเรียนวัดป่าไผ่ สังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ โดยความร่วมมือระหว่างปูนนกอินทรีย์และไบโอร์โซลาร์ โดยมี นางวาสนา สุขธนู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่ และคณะครู กรรมการสถานศึกษา ส่วนการปกครองท้องถิ่น ให้การต้อนรับ


นักเรียนฐานstudio junior รร.วัดป่าไผ่/ถ่ายภาพ
สุกัญญา/ข่าว


Comments