E-News‎ > ‎

เลขา สพฐ. ขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา เขตตรวจราชการการภาคกลาง

โพสต์27 พ.ย. 2562 03:17โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี2

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒..ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมขับเคลื่ิอนการบริหารคุณภาพการศึกษา โดยกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการส่วนกลาง ๑,๒,๓,๔ และเขตตรวจราชการบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ภาคกลาง)​ โดย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน ณ สโมสรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี


Comments