E-newwork‎ > ‎

สนามสอบธรรม-บาลี สนามหลวง ณ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

โพสต์29 พ.ย. 2562 00:36โดยโรงเรียน ชุมชนวัดคลองไทร ‎(ฉัตรราษฎร์บำรุง)‎   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2562 00:42 ]
 วันศุกร์ ที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ได้เป็นสนามสอบธรรม-บาลี  สนามหลวง ในปี  ๒๕๖๒  โดยให้นักเรียนธรรมศึกษาทุกชั้น เข้าสอบวัดความรู้พร้อมกันทั่วประเทศ
Comments