E-newwork‎ > ‎

พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันงานศิลป์หัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

โพสต์28 พ.ย. 2562 17:28โดยโรงเรียน หินกอง ‎(พิบูลอนุสรณ์)‎   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2562 01:18 ]
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน และครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2) ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 จำนวนทั้งสิ้น 100 รายการ โดยมี ดร.พรรณวดี ปามุทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานมอบเกียรติบัตร

Comments