โรงเรียนวัดเตาปูน

โรงเรียนวัดเตาปูน จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี 2561

โพสต์30 มิ.ย. 2561 05:30โดยโรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2561 05:31 ]


โรงเรียนวัดเตาปูน จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2561 เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำโครงงานคุณธรรม ให้แก่นักเรียน ภายใต้บริบท "เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ"  โดยยึดหลักที่ว่า "สร้างคนดี ให้แก่บ้านเมือง"

1-1 of 1