กิจกรรมล่าสุดของไซต์

17 ส.ค. 2561 19:59 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 แนบ 61-06-05-ใบงานอบรมครูใหม่.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
17 ส.ค. 2561 19:58 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 แนบ 61-06-08-PPT-อบรมครูใหม่-ปี2560.pptx กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
17 ส.ค. 2561 19:57 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 อัปเดต ความหมายและสาระสำคัญคุณธรรมจริยธรรม.ppt
15 ส.ค. 2561 08:24 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 แก้ไข Home
15 ส.ค. 2561 08:23 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 แก้ไข Home
15 ส.ค. 2561 08:16 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 แนบ 1534345069760.jpg กับ Home
15 ส.ค. 2561 08:16 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 แนบ 1534343787728.jpg กับ Home
15 ส.ค. 2561 08:15 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 แนบ 1534343566959.jpg กับ Home
5 ส.ค. 2561 00:32 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 แนบ ไฟล์อบรมโรงเรียคุณธรรม สพฐ. ปี 2561 (ศน.สมับัติ เนตรสว่าง) กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
4 ส.ค. 2561 09:36 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 แนบ เพลงโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
30 ก.ค. 2561 22:06 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 แนบ ไฟล์นำเสนอ อบรมโครงงานคุณธรรม สพฐ. ที่ สพป.สระบุรี 2 ของจริง (สำหรับนักเรียนประถมศึกษา) วันที่ 15 ส.ค. 2561.pptx กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
30 ก.ค. 2561 22:06 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 แนบ ไฟล์นำเสนอ อบรมโครงงานคุณธรรม สพฐ. ที่ สพป.สระบุรี 2 ของจริง (สำหรับนักเรียนประถมศึกษา) วันที่ 14 ส.ค. 2561.pptx กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
30 ก.ค. 2561 22:06 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 แนบ ไฟล์นำเสนอ อบรมโครงงานคุณธรรม สพฐ. ที่ สพป.สระบุรี 2 ของจริง (สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา) วันที่ 6 ส.ค. 2561.pptx กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
15 ก.ค. 2561 20:08 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 แนบ แผ่นพับโครงงาน จิ๊กซอว์ คอรัส (ครูบอย).pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
12 ก.ค. 2561 22:20 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 อัปเดต โครงงานคุณธรรม เรื่อง จิ๊กซอว์ คอรัส (ครูบอย).pdf
12 ก.ค. 2561 22:13 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 อัปเดต โครงงานคุณธรรม เรื่อง จิ๊กซอว์ คอรัส (ครูบอย).pdf
12 ก.ค. 2561 10:00 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 อัปเดต โครงงานคุณธรรม เรื่อง จิ๊กซอว์ คอรัส (ครูบอย).pdf
12 ก.ค. 2561 07:20 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 แนบ โครงงานคุณธรรม เรื่อง จิ๊กซอว์ คอรัส (ครูบอย).pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
11 ก.ค. 2561 23:08 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 แก้ไข ทำเนียบบุคลากร ICT โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สระบุรี2
11 ก.ค. 2561 22:22 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 แนบ ตัวอย่าง..เกณฑ์การให้คะแนนประเมินโครงงานคุณธรรม ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนวัดเตาปูน ปี 2561.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
11 ก.ค. 2561 19:26 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 อัปเดต คำกล่าวรายงาน (ของจริง).doc
11 ก.ค. 2561 19:26 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 อัปเดต แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมโรงเรียนคุณธรรม (โรงเรียนคุณธรรม 61).doc
11 ก.ค. 2561 19:26 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 แนบ ฟอร์มสำหรับนักเรียน แบบฝึกปฏิบัติกระบวนการทำโครงงานคุณธรรม สพฐ. (สพป.สระบุรี2).pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
11 ก.ค. 2561 19:26 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 แนบ สำหรับครู ฟอร์ม แบบฝึกปฏิบัติกระบวนการทำโครงงานคุณธรรม (อบรมที่ สพป.สระบุรี 2).pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
11 ก.ค. 2561 19:26 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 แนบ สำหรับครูและนักเรียน กิจกรรม Think Pair and Share (ต้นกล้าความคิด) อบรมโรงเรียนคุณธรรม ที่ สพป.สระบุรี 2.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร

เก่ากว่า | ใหม่กว่า