กิจกรรมล่าสุดของไซต์

15 ก.ค. 2561 20:08 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 แนบ แผ่นพับโครงงาน จิ๊กซอว์ คอรัส (ครูบอย).pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
12 ก.ค. 2561 22:20 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 อัปเดต โครงงานคุณธรรม เรื่อง จิ๊กซอว์ คอรัส (ครูบอย).pdf
12 ก.ค. 2561 22:13 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 อัปเดต โครงงานคุณธรรม เรื่อง จิ๊กซอว์ คอรัส (ครูบอย).pdf
12 ก.ค. 2561 10:00 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 อัปเดต โครงงานคุณธรรม เรื่อง จิ๊กซอว์ คอรัส (ครูบอย).pdf
12 ก.ค. 2561 07:20 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 แนบ โครงงานคุณธรรม เรื่อง จิ๊กซอว์ คอรัส (ครูบอย).pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
11 ก.ค. 2561 23:08 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 แก้ไข ทำเนียบบุคลากร ICT โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สระบุรี2
11 ก.ค. 2561 22:22 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 แนบ ตัวอย่าง..เกณฑ์การให้คะแนนประเมินโครงงานคุณธรรม ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนวัดเตาปูน ปี 2561.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
11 ก.ค. 2561 19:26 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 อัปเดต คำกล่าวรายงาน (ของจริง).doc
11 ก.ค. 2561 19:26 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 อัปเดต แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมโรงเรียนคุณธรรม (โรงเรียนคุณธรรม 61).doc
11 ก.ค. 2561 19:26 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 แนบ ฟอร์มสำหรับนักเรียน แบบฝึกปฏิบัติกระบวนการทำโครงงานคุณธรรม สพฐ. (สพป.สระบุรี2).pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
11 ก.ค. 2561 19:26 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 แนบ สำหรับครู ฟอร์ม แบบฝึกปฏิบัติกระบวนการทำโครงงานคุณธรรม (อบรมที่ สพป.สระบุรี 2).pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
11 ก.ค. 2561 19:26 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 แนบ สำหรับครูและนักเรียน กิจกรรม Think Pair and Share (ต้นกล้าความคิด) อบรมโรงเรียนคุณธรรม ที่ สพป.สระบุรี 2.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
11 ก.ค. 2561 19:26 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 แนบ ไฟล์นำเสนอโครงงานคุณธรรม แจกครู.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
11 ก.ค. 2561 19:26 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 แนบ ไฟล์นำเสนอโครงงานคุณธรรม แจกนักเรียน.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
11 ก.ค. 2561 19:26 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 แนบ ใบงานที่ 2 และ 3 แจกให้ครูและนักเรียน.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
11 ก.ค. 2561 19:24 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 แนบ หน้าปก แบบรายงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี 2561 (ส่งเขตฯ).pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
11 ก.ค. 2561 19:24 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 แนบ รายงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี 2561 (ส่งเขตฯ).pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
11 ก.ค. 2561 19:24 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 แนบ คำนำ สารบัญ รายงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี 2561 (ส่งเขตฯ).pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
10 ก.ค. 2561 00:15 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 แนบ ตัวอย่างการรายงานการดำเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนวัดเตาปูน สพป.สระบุรี2 กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
30 มิ.ย. 2561 05:44 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 นำออกไฟล์แนบ เพลงภูมิแผ่นดิน SVCD.mpg.mp4 จาก ดาวน์โหลดเอกสาร
30 มิ.ย. 2561 05:44 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 นำออกไฟล์แนบ รายงานสรุปผลการจัดอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม 2561.doc จาก ดาวน์โหลดเอกสาร
30 มิ.ย. 2561 05:42 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 แนบ ไฟล์นำเสนอ อบรมโครงงานคุณธรรม สพฐ. ที่ โรงเรียนวัดเตาปูน ของจริง.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
30 มิ.ย. 2561 05:41 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 แนบ รายงานสรุปผลการจัดอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม 2561.doc กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
30 มิ.ย. 2561 05:41 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 แนบ ฟอร์ม แบบฝึกปฏิบัติกระบวนการทำโครงงานคุณธรรม.doc กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
30 มิ.ย. 2561 05:41 โรงเรียนคุณธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 แนบ ฟอร์ม แบบฝึกปฏิบัติกระบวนการทำโครงงานคุณธรรม (โรงเรียนคุณธรรม 61).pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร

เก่ากว่า | ใหม่กว่า