เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 สพป.สระบุรี 2 จัดอบรมการอัพโหลดข่าวและภาพกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม ให้แก่คุณครูผู้ดูแลหน้าเว็บของแต่ละโรงเรียน จำนวน 107 โรงเรียน เพื่อใช้เป็นช่องทางในการอัพโหลดข่าวและกิจกรรมการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สู่สังคมภายนอกต่อไป โดยมีนายสุภัทรชัย กระสินหอม ครูโรงเรียนวัดเตาปูน เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ และได้ทำการสร้างเว็บไซต์สำหรับใช้ในการอัพโหลดข่าวและภาพกิจกรรมครั้งนี้ด้วย