นำเสนอกระบวนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่เอวาน่า

     โรงเรียนวัดเตาปูน โรงเรียนวัดป่าไผ่ และโรงเรียนบ้านหนองสมัครฯ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ให้เดินทางไปร่วมกิจกรรมการนำเสนอกระบวนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่เอวาน่า เมื่อวันที่ 10 - 11 กันยายน 2560