จัดนิทรรศการโรงเรียนคุณธรรมที่สระบุรีอินน์

โรงเรียนวัดเตาปูน ได้รับคัดเลือกให้ร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนคุณธรรม ที่สระบุรี อินน์ เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2560