ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

 

   ลิงก์การส่งเอกสารรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว 

รายงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 (เวลา 18.00น.)

ตัวอย่างการรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว
(ตัวอย่างโรงเรียนวัดหนองปลาหมอ สพป.สระบุรี เขต 2)การตอบกลับส่งเอกสารรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว 

ส่งเอกสารรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ‎(การตอบกลับ)‎


 - ลิงก์การส่งนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี

แบบการตอบกลับการส่งนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ‎‎‎(การตอบกลับ)‎‎‎


ลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี