ห้องสมุดเคลื่อนที่

 Glitterยินดีต้อนรับ                                                       Glitterยินดีต้อนรับ    
                                                               ห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้ม  ณ  ตำบลผึ้งรวงในวันที่  12  กุมภาพันธ์  2553
 

 

                           

            

 
                                                                                    

   

  ห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้ม  ณ  ตำบลหน้าพระลาน  วัดคุ้งเขาเขียว ในวันที่  12  มีนาคม 2553

 

 

                      

                     

                

ห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้ม  ณ  วัดประสิทธิ์พรชัย(วัดวังเลน) ตำบลพุแค  ในวันที่  9 เมษายน    2553

 

  

              

   

 
 
             

 ห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับ   โครงการรดน้ำดำหัวขอพร ผู้สูงอายุ ในวันสงกรานต์  ณ อบต.ตำบลห้วยบง  ในวันที่  30 เมษายน    2553
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้ม  ณ  วัดห้วยหินขาว ตำบลึ้งรวง  ในวันที่  21  พฤษภาคม    2553
 
 
 
 
 
 
 
 ห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้ม  ณ  วัดบ้านกอก ตำบลบ้านแก้ง  ในวันที่  16  กรกฎาคม    2553
 
 
 
หน้าเว็บย่อย (1): โครงการค่ายวิชาการ
Comments