เอกสาร รายงานการพัฒนาคู่มือการจัดทำแฟ้มประมวลประสบการณ์ 

                                "แฟ้มประมวลประสบการณ์  ไม่ยากอย่างที่คิด

 เอกสาร การศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานประเมินเทียบระดับการศึกษาให้มีคุณภาพ

ผู้จัดทำเอกสาร :  นายณัฐพงษ์  ตึกแสวง  ครูชำนาญการพิเศษ    สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

( ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ..ได้ที่ พื้นที่ส่วนล่างสุดของหน้าเว็บไซด์นี้ )
ผู้ที่สนใจเอกสารทั้งเล่ม ทำหนังสือราชการติดต่อขอรับมาที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

 

       
              
           

 

     

 

 

 เอกสาร การประเมินโครงการ การศึกษาต่อเนื่อง

ผู้จัดทำเอกสาร :  นางสาวฉัฐนันท์  ฉันทกุล  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

( ดาวน์โหลดไฟล์..ได้ที่ พื้นที่ส่วนล่างสุดของหน้าเว็บไซด์นี้ )

 

 

 

 

 

 

     เอกสาร รายงานการติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544

 
ผู้จัดทำเอกสารรายงาน :  นายนิพนธ์  ป้อมสนาม  ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสระบุรี
( ดาวน์โหลดไฟล์..ได้ที่ พื้นที่ส่วนล่างสุดของหน้าเว็บไซด์นี้ )
 
 

      

           

 

     

 

 

 เอกสาร การศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัด ในเขตภาคกลาง

ผู้จัดทำเอกสาร :  นายนิพนธ์  ป้อมสนาม  ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสระบุรี
( ดาวน์โหลดไฟล์..ได้ที่ พื้นที่ส่วนล่างสุดของหน้าเว็บไซด์นี้ )

 

 
 
 

 

     

 

                                             

      

 
 
 
 
 
 
 

 ( เลือกดาวน์โหลดไฟล์เอกสารวิชาการ..เรื่องที่ต้องการ.. ที่ด้านล่างนี้ )