ภาพกิจกรรมวันเด็ก

                                     ห้องสมุดประชานอำเภอดอนพุดร่วมกับเทศบาลตำบลดอนพุดจัดโครงการกิจกรรมวันเด็กแเห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔    จัดขึ้นที่ เทศบาลตำบลดอนพุด ในวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔
                                     โดยมีนาย ไพรฑูรญ์ ไวยฉาย           นายอำเภอดอนพุด เป็นประธานในการกลล่าวเปิดงาน
ภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย โดยเฉพาะกิจกรรมให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัยของห้องสมุดประชานอำเภอดอนพุด มีน้อง ๆและผู้ปกครองให้ความสนใจเป็นอย่างดี ดังนี้
                            - กิจกรรมชุดศิลปะฝึกสมาธิ
                            - กิจกรรมวาดภาพระบายสี
                            - กิจกรรมเก้าอี้ดนตรี
                            
                                                                                   
                                                                                         นายไพฑูรย์  ไวยฉาย นายอำเภอดอนพุดกล่าวเปิดงาน
 
 
 
                                      
 
 
                                                              ภาพนายอำเภอร่วมทำกิจกรรมจิ้มชุดศิลปะฝึกสมาธิที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนพุดจัดขึ้น
 
 
                                                                                  
 
                                                           ผอ.ศักดา  สายหยุด ผอ. กศน. อำเภอดอนพุด มอบของรางวัลให้แก่เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม
 
 
                       
 
                                                           ภาพน้อง ๆ ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมของห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนพุด
 
 
                                                                        
                                                                          ภาพน้อง ๆที่เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายรูปสวยกับเจ้าหน้าที่
 
 
 
                              
                                        
                             
 
                                                 ภาพ น้อง ๆ และเจ้าหน้าที่ร่วมทำกิจกรรมที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนพุดจัดขึ้น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments