สื่อการสอนเพิ่มเติมหน่วยที่ 1

ความรู้เกี่ยวกับสื่อประสม


GooGle

          https://sites.google.com/site/32042307yn/1-khwam-ru-beuxng-tn-keiyw-kab-
          porkaerm-sux-prasm

          https://sites.google.com/a/msts.ac.th/peerapong-sarachat/baeb-sux-prasm-multimedia

          https://krupiyadanai.wordpress.com/computer4/เทคโนโลยีสื่อประสม/เทคโนโลยีสื่อประสม/

          https://www.st.ac.th/av/inno_multimedia.htm

          http://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/59520/-itcom-it-edu-


Youtube

          https://www.youtube.com/watch?v=wrkvW9TBJGY


การออกแบบสื่อประสมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น

GooGle


          http://wanlovea.blogspot.com/2012/09/7.html

          https://sites.google.com/site/ch888as/khwam-pen-ma-naew-khi

          http://fliphtml5.com/ccvx/xoid/basic

          https://sites.google.com/site/phisan13bird/bthkhwam/v

          http://www.kanlayanee.ac.th/animation/web/animation.htm

          https://chairat21390.wordpress.com/ข้อมูลความรู้เบื้องต้น/ความเป็นมา-แนวคิด-หลักการ/


Youtube


          https://www.youtube.com/watch?v=R7jI-iVKd28&t=59s

          https://www.youtube.com/watch?v=SYGGXhaH1EA&t=4s

          https://www.youtube.com/watch?v=wrkvW9TBJGY

หน้าเว็บย่อย (1): แหล่งเรียนรู้
Comments