ศึกษาข้อมูลจากเนื้อหาด้านล่างและตอบคำถามจากคลิปวิดีโอตาม Link นอกเวลาเรียน


ที่มา : Youtube.comhttps://sites.google.com/a/saohai.ac.th/krupim/s2?previewAsViewer=1