ศึกษาข้อมูลจากเนื้อหาด้านล่างและตอบคำถามจากคลิปวิดีโอตาม Link นอกเวลาเรียน


                                                                     ที่มา : Youtube.comเครื่องมือการจัดการออบเจ็กต์2