ศึกษาคลิปวิดีโอจาก Link และตอบคำถามจากคลิปวิดีโอนอกเวลาเรียน 

การแทรกไฟล์เสียง2