ที่มา : Youtube.com


วีดิโอ สาธิตการสร้างแอนิเมชั่นแบบ Motion Tween
วีดิโอ สาธิตการสร้างแอนิเมชั่นแบบ Motion Tween
ที่มา : Youtube.com


การสร้างแอนิเมชั่น แบบMotion Tween2