ที่มา : Youtube.com

วีดิโอสาธิตการสร้างแอนิเมชั่นแบบ Shap Tween

วีดิโอ สาธิตการสร้างแอนิเมชั่นแบบ Classic Tween
ที่มา : Youtube.com


การสร้างแอนิเมชั่น แบบClassic Tween2