แหล่งเรียนรู้หน่วยที่ 5


แหล่งเรียนรู้


    การเผยแพร่ผลงานภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น


 สื่อประเภทเว็บไซต์

     https://sites.google.com/site/khwamrubeuxngtnkeiywkabflash/9-kar-phey-phaer-laea-na-pi-chi

      https://sites.google.com/site/krukengflash/kar-phey-phaer-chin-ngan     

     http://animation.mycom108.com/?page_id=140

      http://gg.gg/buwe9

       

สื่อประเภทวิดีโอ

       https://www.youtube.com/watch?v=q1XKo_NiUaA

       https://www.youtube.com/watch?v=QIehcc7ZQIw


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

  โครงงานคอมพิวเตอร์


สื่อประเภทเว็บไซต์

       https://sites.google.com/a/jv.ac.th/teacher_jv/home

       https://sites.google.com/site/siripanyajitdee/1-destination/1-1-preface

       http://kikchanok.blogspot.com/2014/08/blog-post.html

      

สื่อประเภทวิดีโอ

       https://www.youtube.com/watch?v=R91WFRHbN2o


      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


Comments