แหล่งเรียนรู้หน่วยที่ 2

พื้นฐานการใช้งานด้วยโปรแกรม llustrator CS5


GooGle


        https://hooml30.wordpress.com/เนื้อหา/หน่วยที่1/

        http://pycknokmiu.blogspot.com/2013/09/adobe-illustrator.html

        http://www.vdoschool.com/vdo/index.php/2015-06-22-08-04-22/176--illustrator-.html

Youtube

         https://www.youtube.com/watch?v=Bqk5knOERFM

         https://www.youtube.com/watch?v=b2vQ17-y6Gs

         https://www.youtube.com/watch?v=AtWlplP_0RE


การวาดภาพด้วยโปรแกรม llustrator CS5

Youtube

         https://www.youtube.com/watch?v=IAUODmyFi4M

         https://www.youtube.com/watch?v=wGRepZy_a74

         https://www.youtube.com/watch?v=_Nbs-vmJH0E


Comments