แหล่งเรียนรู้หน่วยที่ 2

แหล่งเรียนรู้

----------------


 

  
ปรแกรม Illustrator CS5 เบื้องต้น

  


 สื่อประเภทเว็บไซต์

 

    

                 https://hooml30.wordpress.com/เนื้อหา/หน่วยที่1/


              http://pycknokmiu.blogspot.com/2013/09/adobe-illustrator.html      

    

              http://www.vdoschool.com/vdo/index.php/2015-06-22-08-04-22/176--illustrator-.html

        

 สื่อประเภทวิดีโอ

               https://www.youtube.com/watch?v=Bqk5knOERFM

               https://www.youtube.com/watch?v=b2vQ17-y6Gs

               https://www.youtube.com/watch?v=AtWlplP_0RE

               https://www.youtube.com/watch?v=RQWSog-xR5Q&t=53s


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 
 
วาดภาพด้วยโปแกรม Illustrator CS5

 สื่อประเภทเว็บไซต์
  
 
       

 สื่อประเภทวิดีโอ


           https://www.youtube.com/watch?v=wGRepZy_a74

           https://www.youtube.com/watch?v=_Nbs-vmJH0E

           https://www.youtube.com/watch?v=0jfJvb8tn3Q

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Comments