แหล่งเรียนรู้หนวยที่ 4

การสร้างแอนิเมชั่นแบบ Frame by Frame

Google

      http://www.kroojan.com/flash/content/animate/frame-by-frame.html

      https://zzzleepinclass.com/2013/05/animation-frame-by-frame.html

      http://www.panyastation.com/lesson.php?pages=38

Youtube

      https://www.youtube.com/watch?v=VEJ3opOU3TU

      https://www.youtube.com/watch?v=tjzct6Jv5dU

      https://www.youtube.com/watch?v=qr4aa9NnGWE

 

การสร้างแอนิเมชั่นแบบ Motion Tween

Google

     http://www.kroojan.com/flash/content/animate/motion-tween.html

     http://thaipp.com/flash/multimedia/motiontween/index.htm


Youtube

     https://www.youtube.com/watch?v=U7OXDHHv9lg

     https://www.youtube.com/watch?v=s92OzKLVBSM

     https://www.youtube.com/watch?v=0_jqNGn7jTc


การสร้างแอนิเมชั่นแบบClassic tween

Google

    https://sites.google.com/site/flash28950/kar-thanganflash-ni-rup-baeb-tang/kar-tha-classic-tween


Youtube

    https://www.youtube.com/watch?v=SWNmCRYSRo8

    https://www.youtube.com/watch?v=woKj9CMowX8

   https://www.youtube.com/watch?v=qmY3-XxyQTI


การสร้างแอนิเมชั่นเคลื่อนที่ไปตามเส้น Motion Guide

Google

    http://www.kroojan.com/flash/content/animate/guide.html

    https://zzzleepinclass.com/2013/05/flash-motion-guide.html

    http://programmanual.blogspot.com/2015/01/motion-guide-mask-layer-flash.html

    http://www.jaid-project.com/webboard/index.php?topic=17.0


Youtube

    https://www.youtube.com/watch?v=VmkXZojPf_k

    https://www.youtube.com/watch?v=4qAfH8AK4T4

    https://www.youtube.com/watch?v=nwHuFkz3xy8


การสร้างเอฟเฟ็กต์แอนิเมชั่นด้วย Mask Layer

Google

   http://programmanual.blogspot.com/2015/01/motion-guide-mask-layer-flash.html

   http://www.panyastation.com/lesson.php?pages=42


Youtube

   https://www.youtube.com/watch?v=PYr8sGLY4xQ

   https://www.youtube.com/watch?v=ZFfHadLgH0A

   https://www.youtube.com/watch?v=q10nO722Bco


การสร้างซิมบอลและอินสแตน

Google

   https://sites.google.com/site/nattawut3751/bth-thi-6-kar-chi-ngan-symbol-laea-instance

   http://www.acr.ac.th/acr/ACR_E-Learning/CAREER_COMPUTER/COMPUTER/M4/Flash/chapter7.html


Youtube

   https://www.youtube.com/watch?v=2-QVpCqcia0

   https://www.youtube.com/watch?v=9Az9CnlHmwk

   https://www.youtube.com/watch?v=6yAkqjJmdp4

   https://www.youtube.com/watch?time_continue=459&v=g3pnm-09iJI


การแทรกไฟล์เสียง

Google

   http://www.kroojan.com/flash/content/import.html

   https://sites.google.com/site/luksaduanflash/thaerk-se/kar-si-seiyng-prakxb

   https://biwbiwbiw09.wordpress.com/บทเรียน/หน่วยที่-6-แทรกไฟล์เสียง/การแทรกไฟล์เสียง/

   http://etraining.oas.psu.ac.th/book/1425

   http://www.acr.ac.th/acr/ACR_E-Learning/CAREER_COMPUTER/COMPUTER/M4/Flash/chapter8.html


Youtube

   https://www.youtube.com/watch?v=vwe0OwduAjU

   https://www.youtube.com/watch?v=pk0HQJo5osc

   https://www.youtube.com/watch?v=yVopoJfTE7EComments