คู่มือการใช้งาน E-Classroom

                        นักเรียนสามารถใช้งาน E-Classroom โดยผ่าน Google Classroom ของห้องตัวเองดังนี้

                       1. ไปที่ classroom.google.com  ด้วย E mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้

                                                      

                       2. คลิกที่ชั้นเรียน

                                                     
         
                        3. คลิก เมนู งานของคุณ

                                         
       
                        4. กิจกรรม งานต่างๆ จะปรากฏ