• องค์ประกอบศิลป์ องค์ประกอบศิลป์ ( Composition ) คือ?      การนำสิ่งต่างๆ มาประยุกต์ ดัดแปลง สร้างสรรค์ จัดร่วมเข้าด้วยกัน ตามสัดส่วนรูปร่าง รูปทรงตรงตามคุณสมบัต ...
  ส่ง 30 มิ.ย. 2561 02:32 โดย พิมพ์พร เพ็ชอินทร
 • ไฟล์ภาพในงานกราฟิก รูปแบบของไฟล์กราฟิก1.ภาพแบบ บิตแมป(Bitmap) หรือ ราสเตอร์(Raster)คือภาพที่เกิดจากหน่วยภาพเล็กๆมารวมกันจนเป็นภาพใหญ่คล้ายจิ๊กซอร์สามารถดูได้โดยการซูมภาพเข้าไปกล ...
  ส่ง 29 มิ.ย. 2561 22:55 โดย พิมพ์พร เพ็ชอินทร
 • สีกับงานคอมพิวเตอร์ ในการใช้สี มักจะนึกถึงแม่สี 3 สีแต่อย่างไรก็ตาม การใช้สีกับงานกราฟิกในคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดหลายประการ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ   ดังนั้นจึงควรทราบระบบส ...
  ส่ง 30 มิ.ย. 2561 02:39 โดย พิมพ์พร เพ็ชอินทร
 • ไฟล์เสียงในคอมพิวเตอร์ ในงานคอมพิวเตอร์นั้น มีไฟล์เสียงหลายประเภทด้วยกัน แต่ละประเภทก็มีคุณสมบัติต่างกันออกไป ทำให้เราควรรู้จักกับไฟล์เสียงประเภทต่างๆ จะได้เลือกใช ...
  ส่ง 29 มิ.ย. 2561 22:47 โดย พิมพ์พร เพ็ชอินทร
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

                                      ขอบคุณ : https://www.youtube.com/watch?v=5K-0aHPc7Cs     ขอบคุณ : https://www.youtube.com/watch?v=niq2F4ibId8ขอบคุณ : http://www.acr.ac.th/acr/ACR_E-Learning/CAREER_COMPUTER/COMPUTER/M4/Flash/images/chapter4.gif


ขอบคุณ : https://www.youtube.com/watch?v=5K-0aHPc7Cs