Brieven aan ouders

Op deze pagina vind je elke brief die in de loop van het schooljaar meegegeven wordt met de leerlingen, terug. Klik op de maand die je nodig hebt. Je kan de brieven gemakkelijk terugvinden aan de hand van de titel. Deze start telkens met het jaartal, dan de maand en dan de dag, daarna staat voor welke klas of groep deze brief bedoeld is. Ook een korte omschrijving van de inhoud staat erbij.

Met een PDF-leesprogramma kan je deze brieven openen en eventueel afdrukken indien nodig.

Veel leesplezier!

Schooljaar 2019 - 2020