กิจกรรมการฝึกอบรมค่ายครอบครัวคุณธรรม [7 มิถุนายน 2561]

โพสต์13 มิ.ย. 2561 00:11โดยadmin santikeereevit   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2561 00:44 ]

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมค่ายครอบครัวคุณธรรม สร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมบูทีค รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

โดยมีตัวแทนนักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมจำนวน 9 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่ เยาวชนและประชาชน โดยนำองค์ความ
รู้ในมิติทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย มาเป็นปัจจัยส่งเสริม (วัคซีน) เพื่อสร้างครอบครัวอบอุ่น สังคมเข็มแข็ง นำไปสู่สังคมคุณธรรมต่อไป

ทางโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ขอขอบคุณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ที่มอบโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมได้เปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน สู่การนำไปปฏิบัติจริงต่อไป


Comments