ภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2560


กิจกรรมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตาม การจัดกิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษา

โพสต์13 มิ.ย. 2561 03:47โดยadmin santikeereevit


กิจกรรมการแข่งขันสุดยอดเยาวชนคนเก่ง (To be Number One Young Talent Chiang Rai) [23 กรกฎาคม 2560]

โพสต์13 มิ.ย. 2561 02:52โดยadmin santikeereevit   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2561 02:55 ]


โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2560 [11-13 กรกฎาคม 2560]

โพสต์13 มิ.ย. 2561 02:44โดยadmin santikeereevit   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2561 02:57 ]


กิจกรรมแห่เทียนเขาพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 [7 กรกฎาคม 2560]

โพสต์13 มิ.ย. 2561 02:43โดยadmin santikeereevit   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2561 02:58 ]


มอบเกียรติบัตร โครงการรักษ์ภาษาไทย [6 กรกฎาคม 2560]

โพสต์13 มิ.ย. 2561 02:42โดยadmin santikeereevit   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2561 02:57 ]


1-10 of 18