ประกาศโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน ๒ รายการ รวม ๖ ชุด

โพสต์3 ส.ค. 2558 23:29โดยadmin santikeereevit   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2558 23:32 ]

โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน ๒ รายการ รวม ๖ ชุด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

        ๑.ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ รายการ(ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี ๒๕๕๖)  จำนวน ๑ ชุด
        ๒.ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๕ รายการ(ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี ๒๕๕๗)  จำนวน ๕ ชุด

        กำหนด ยื่นซองสอบราคมในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียนสันติวิทยาคม 

        กำหนดเปิดซองใบเสนอราคมในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ

ą
admin santikeereevit,
3 ส.ค. 2558 23:29
Comments