ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา

โพสต์18 มิ.ย. 2558 00:45โดยไม่ทราบผู้ใช้
ประกาศโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชา สังคมศึกษา ตามประกาศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2558 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ได้ในลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและพร้อมปฏิบัติงานในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องบริหารงานบุคคลโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม หากไม่มารายงานตัว ตามวันและเวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
ĉ
ไม่ทราบผู้ใช้,
18 มิ.ย. 2558 00:45
Comments