ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต

โพสต์4 มิ.ย. 2558 00:35โดยadmin santikeereevit
ประกาศโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต ด้วย โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๖  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ สาขาครูขาดแคลน จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก สังคมศึกษา 
ค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน รายละเอียดเพิ่มเติม