ข่าวกิจกรรมโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ปีการศึกษา 2561

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมประกาศโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »


https://sites.google.com/a/santikeereevit.ac.th/santikeereevit/khaw-prachasamphanth-1/khumux-sahrab-prachachnโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 
111 ม.1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์  053-765248   โทรสาร 053-765249
Website : https://sites.google.com/a/santikeereevit.ac.th/santikeereevit/home
Facebook https://www.facebook.com/santikeereevit/
 E-Mail : admin@santikeereevit.ac.th