คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
https://sites.google.com/a/santikeereevit.ac.th/santikeereevit/khaw-prachasamphanth-1/khumux-sahrab-prachachn

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมเรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ๒ รายการ รวม ๖ ชุด ตามประกาศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ๒ รายการ รวม ๖ ชุด ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แล้วลดวงเงินงบประมาณที่จัดสรรเฉพาะในส่วนของรายการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู (Moveable Computer) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จากวงเงินงบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท คงเหลือวงเงินงบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมจึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าวประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
  ส่ง 13 ส.ค. 2558 04:24 โดย admin santikeereevit
 • ประกาศโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน ๒ รายการ รวม ๖ ชุด โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน ๒ รายการ รวม ๖ ชุด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้        ๑.ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ รายการ(ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี ๒๕๕๖)  จำนวน ๑ ชุด        ๒.ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๕ รายการ(ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี ๒๕๕๗)  จำนวน ๕ ชุด        กำหนด ยื่นซองสอบราคมในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียนสันติวิทยาคม         กำหนดเปิดซองใบเสนอราคมในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไปรายละเอียดเพ ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2558 23:32 โดย admin santikeereevit
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา ประกาศโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชา สังคมศึกษา ตามประกาศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2558 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ได้ในลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและพร้อมปฏิบัติงานในวันที่ 22 มิถ ...
  ส่ง 18 มิ.ย. 2558 00:45 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา         ประกาศโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชา  สังคมศึกษา ตามประกาศ  โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม  ลงวันที่ 3  มิถุนายน 2558 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต  ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชา สังคมศึกษา จำนวน  1 อัตรา นั้น         บัดนี้ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตามเอกสารแนบเพิ่มเติม
  ส่ง 17 มิ.ย. 2558 00:27 โดย admin santikeereevit
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต ประกาศโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต ด้วย โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๖  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ สาขาครูขาดแคลน จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก สังคมศึกษา 
ค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน รายละเอียดเพิ่มเติม
  ส่ง 4 มิ.ย. 2558 00:35 โดย admin santikeereevit
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน

 • ตัวช่วยคุณครูในการหาคำตอบ เมื่อวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม 2552 มีการเปิดตัว Search engine แนวใหม่ ชื่อ Wolfram alpha เป็นเครื่องมือหาความจริง หาคำตอบ (Fact Engine)  ตอนนี้ยังไม่สน ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2557 09:24 โดย admin santikeereevit
 • ตัวช่วยสร้าง Password คำถามที่คุณครูมักถาม ตอนที่สร้างบัญชีผู้ใช้ (Account) แล้วต้องกำหนด Password  ก็คือ จะตั้งอะไรดี  จะตั้งอย่างไรให้จำได้ และไม่โดน hack แต่ส ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2557 09:24 โดย admin santikeereevit
 • สร้างอีบุ๊คด้วย flipbooksoft ฟรี Flipbook ถือเป็นนวัตกรรมซอฟท์แวร์ทางด้านการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต   ที่ให้บริการสร้างอีบุ๊คผ่านทางเว็บไซต์ www.flipbooksoft ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2557 09:24 โดย admin santikeereevit
 • PISA โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment ) เป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2557 09:24 โดย admin santikeereevit
 • “กวดวิชา” ทำให้เศรษฐกิจเติบโตหรือไม่? การกวดวิชาเป็นรายจ่ายมหาศาลของระบบเศรษฐกิจ แต่การกวดวิชาก็สามารถก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ อาจจะมากถึง 5% เลยทีเดียว เพียงแต่แบบจำลองชี้ให้เห็นว่าจำเป็นต้องมีเง ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2557 09:24 โดย admin santikeereevit
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »
นายฐกฤต   นวลคำมา
ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม •    -แบบทดสอบสุขภาพจิต
   (ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์)