La Pastoral a l’escola és el conjunt de les activitats i actituds que es proposen per ajudar a créixer persones profundament lliures i solidàries, obertes i receptives. Volem una escola que transmeti cultura i uns instruments que permetin a l'alumnat continuar aprenent més enllà del marc estrictament escolar, que l'ajudin, sobretot, a pensar. D'això en diem aprendre a aprendre. L'escola ha d'ajudar a créixer, infants i joves, com a persones crítiques i solidàries. D'això en diem aprendre a ser, aprendre a conviure. El nostre model d'educació i d'escola opta per una educació humanista d'inspiració cristiana, que permet qüestionar i  interpel·lar l'estil de vida que ens proposà Jesús i l'estil d'educació que inicià Calassanç, a fi d'anar construint un món cada vegada més just.


ELS NOSTRES OBJECTIUS SÓN:

 • Sensibilitzar l’alumnat sobre la dignitat de la persona.
 • Potenciar tot allò que condueix a la solidaritat especialment amb els més pobres i marginats.
 • Ajudar a fer entendre que és necessari i que val la pena treballar per millorar les estructures socials.
 • Promoure el goig de viure, el gust per la bellesa i per l'art, les ganes d'aprendre, el sentit de responsabilitat i de gratitud.
 • Ajudar el nostre alumnat a ser crític.
 • Donar un sentit a la vida, que vagi més enllà d’un consum, que provoca falses necessitats i dificulta tota possibilitat de silenci interior, de retrobament personal i de trobada amb Jesús.
TOT AIXÒ HO CONCRETEM:
 • En la manera com ensenyem  l’alumnat a aprendre.
 • En les relacions.
 • En la manera com enfoquem l'acció tutorial.
 • En la participació de l'alumnat.
 • En la relació amb els pares i mares.
 • En les accions de solidaritat.
 • A les classes de cultura religiosa.
 • En la celebració humana i cristiana d'alguns moments específics.
 • En les activitats voluntàries fora de l'horari escolar.

Per aquest motiu les activ
itats de Pastoral-UNESCO de cada curs giren al voltant d’un lema general  que permet anar assolint els objectius de la nostra escola i  dur a terme els grans projectes del centre, com per exemple el Projecte de Desenvolupament Sostenible del Pla d’Escoles Associades a la UNESCO (PEA) i l’agenda 21 escolar (A21E).

A més, des de l’equip Pastoral-UNESCO, es promou el servei i els grups d e voluntariat d’alumnat a través dels grups com MOU-TE (a partir de CM de primària), el de voluntariat (a secundària post- obligatòria), el grup Kasumay (a partir de 1r d’ESO) i el Grup Verd (a partir de CS de primària). Les activitats que es potencien des de l’equip estan relacionades amb la diversitat cultural, la cultura de la Pau, la sostenibilitat i el respecte del medi ambient, la cultura popular i les tradicions del nostre país (St. Josep de Calassanç, Nadal, St. Antoni Abat, el DENIP, el Carnaval, i Sant Jordi.