Zuzendaritza / Equipo Directivo

 Zuzendaria / Directora:                          Txaro Gutiérrez Ochoa de Alda            tgutierrez@saninaziobhi.net

Ikasketa Burua / Jefa de Estudios:      Begoña Aurrekoetxea Larrea               baurrekoetxea@saninaziobhi.net

Idazkaria / Secretaria:                            Carmen Etxeita Madariaga                    cetxeita@saninaziobhi.net  

  Gurekin harrenanetan jartzeko, deitu gure telefono zenbakira 944479773, edo goian adierazitako helbideetara edo orokorra den honetara
015191aa@hezkuntza.net korreo bat bidali eta hitzordua emango dizuegu.
 

    Para ponerse en contacto con el equipo directivo, pueden llamar a nuestro número de teléfono 944479773, o bien mandarnos un correo a las direcciones que se indican arriba o al general
015191aa@hezkuntza.net y nos pondremos en contacto con ustedes.