Orientabidea / Orientación

Orientatzailea / Orientadora:       Karmen Ruíz de Hilla          kruizdehilla@saninaziobhi.net
 Orientabidea zerbitzuaren zeregin nagusienak hauek  lirateke:
 • Irakasle, ikasle eta gurasoekin parte-hartzea.
 • Ikasleei eta familiei aholkuak ematea.
 • Tutoretzak antolatzea eta egitaratzea.
 • Ikasleei erabakiak hartzen laguntzea.
 • Zuzendaritza, Batzorde Pedagogiko eta Irakasle taldearen arteko koordinazio lanak egitea.
 • Laburbilduz, ikasleen hezkuntza orientabidea antolatzea.
 
    Las principales funciones del servicio de                 orientación son las siguientes:
 • Colaborar con los alumnos, profesores y familias.
 • Aconsejar a los alumn@os y familias.
 • Organizar y estructurar las tutorías.
 • Ayudar a los alumn@s a tomar decisiones.
 • Hacer labores de coordinación entre la Dirección, el Equipo Pedagógico y el profesorado.
 • En resumen, organizar el servicio de orientación al alumnado.