SARRERA / PRESENTACIÓN

Urteko kuota ordaintzen dugun familiok osatzen dugu San Inazio BHIko Guraso Elkartea. Institutuko hezkuntza-komunitateari laguntzeko hainbat jarduera egiten ditugu, eta zerbitzu batzuk ematen ditugu.


Familiako 10 euro da guraso-elkartearen kuota 2019/2020 ikasturterako.


Zure familia guraso-elkarteko kide bada, zure seme-alabek, besteak beste, eskolaz kanpoko ekintzetan parte hartu ahal izango dute, eta eskola-asegurua izan.


Ikasleko 13 euro da eskola-aseguruaren kuota 2019/2020 ikasturterako.


Guraso-elkarteko kide izateko kuota eta, nahi izanez gero, aseguruaren kuota Laboral Kutxan ordaindu behar dira, ES07 3035 0104 21 1041082066 kontuan, transferentzia bidez edo leihatilan. Kontzeptuan, ikaslearen izena, abizenak eta maila adierazi behar dira (ez dute kobratzen kontzeptua jartzeagatik).


Hilean behin elkartzen gara, institutuan, normalean hilaren lehenengo asteazkenean, 18:30ean. Bilerak irekiak dira, nahi duten familia guztiak etor daitezke.


Elkartean modu aktiboan parte hartu nahi baduzu (zure ideiak edo iradokizunak adierazi edo laguntza eman, ahal duzun neurrian), gurasoelkartea@saninaziobhi.eus mezu bat bidal dezakezu, eta, nahi baduzu, bilera-deien egunak eta orduak adosteko erabiltzen dugun whatsapp-taldean sartuko zaitugu.


Guraso-elkartearen jarduerak direla-eta duzun edozein zalantza argitzeko edo oharrak egiteko ere jar zaitezke gurekin harremanetan.


Elkartearen jakinarazpenak Inika bidez helarazten dizkiegu familiei, institutuko zuzendariak igorritako mezuen bitartez.

La Asociación de Madres y Padres (AMPA) del BHI San Inazio está formada por las familias del instituto que pagamos la cuota anual. Como AMPA realizamos una serie de actividades en favor de la comunidad educativa del instituto y damos diversos servicios.


La cuota del AMPA para el curso 2019/2010 es de 10€ por familia.


Si tu familia pertenece al AMPA tu hija o hijo podrá participar en las actividades extraescolares y tener seguro escolar, entre otros beneficios.


El seguro escolar para el curso 2019/2020 es de 13€ por alumna o alumno.


El ingreso de la cuota del AMPA, y del seguro, en su caso, se ha de hacer por transferencia o en ventanilla en la Caja Laboral ES07 3035 0104 21 1041082066 indicando el nombre, apellidos y curso del alumno o alumna (no cobran por indicar el concepto).


Mensualmente nos reunimos en el instituto, normalmente el primer miércoles de cada mes a las 18:30. Estas reuniones son abiertas a todas las familias que quieran implicarse.


Si estas pensando en participar de forma activa con tus ideas, sugerencias y tu colaboración en la medida en que tu disponibilidad lo permita, puedes contactar a través de nuestro correo electrónico gurasoelkartea@saninaziobhi.eus y, si quieres, te incluiremos en el chat de whatsapp en el que confirmamos el día y la hora de las reuniones.


También puedes contactar con nosotros por cualquier duda o comentario que tengas respecto a las actividades del AMPA.

Las notificaciones de la asociación os las hacemos llegar a las familias a través de Inika, mediante mensajes que nos transmite la Dirección del instituto.