Hezkuntza Eskaintza/ Oferta Educativa

                                               
 EREDU EUSKALDUNA--D EREDUA  

Euskara eta euskal kulturaren sustapena

 MODELO D


Fomentam
os el euskara y la cultura vasca
 ELEANITZA

Eleaniztasun Programan ere bagaude, euskaraz gain, gaztelania, ingelesa eta frantsesa ere irakasten direlarik.
 
 PLURILINGÜE

Participamos en el Proyecto Plurilingüe, donde además de en euskara, también enseñamos en castellano, inglés y francés.
 KALITAZTEKOA
 • Auzoan integratua
 • Zentro txikia eta hurbila
 • Banakako arreta eta kontrol zuzena
 • Irakaslego osoa euskalduna, iraunkorra eta espezializatua.
 • Tutoretza plana
 • Heziketa baloreetan
 

 DE CALIDAD

 • Integrado en el barrio
 • Centro pequeño y cercano
 • Atención y monitorización personal 
 • Profesorado euskaldún, permanente y especializado.
 • Plan de acción tutorial
 • Educación en valores
 
PARTAIDETZA

Institutuan estamentu guztien partaidetza ezinbestekoa da
   
COLABORATIVO

Es esencial la colaboración de todos los estamentos educativos para el buen funcionamiento del centro.