ESKOLAZ KANPOKO EKINTZEN ARAUTEGIA / NORMATIVA EXTRAESCOESLARES