แหล่งเรียนรู้

คำที่ลงท้ายด้วย ed ออกเสียงยังไงกันแน่

โพสต์2 ส.ค. 2562 00:08โดยArkom Saenroeng


โครงสร้างและหน้าที่ของผนังเซลล์

โพสต์1 ส.ค. 2562 23:46โดยArkom Saenroeng

ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อผู้เรียนได้ดูสื่อประกอบการสอนตอนนี้แล้วสามารถ
1. อธิบายองค์ประกอบของผนังเซลล์ในสิ่งมีชีวิตบางชนิด
2. อธิบายโครงสร้างของผนังเซลล์ในสงิ่ มีชีวิตบางชนิด
3. อธิบายความสำคัญของผนังเซลล์ต่อการดำรงชีวิตของเซลล์

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงชัย หาญยุทธนากร
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รูปเรขาคณิตสามมิติ คณิตศาสตร์ ป.5

โพสต์1 ส.ค. 2562 23:35โดยArkom Saenroeng


Insert PDF

โพสต์1 ส.ค. 2562 22:32โดยArkom Saenroengเอกสารประกอบ

Brain Break ตอน 20 : Take Five

โพสต์1 ส.ค. 2562 22:26โดยArkom Saenroeng

Brain Break ตอน 20 : Take Five

Brain Break ตอน 20 : Take Five


คณิตศาสตร์ ม.4-6 เล่ม 2 การทดลองสุ่ม, แซมเปิลสเปซและเหตุการณ์

โพสต์1 ส.ค. 2562 20:23โดยArkom Saenroeng

คณิตศาสตร์ ม.4-6 เล่ม 2 การทดลองสุ่ม, แซมเปิลสเปซและเหตุการณ์


1-6 of 6