ต้อนรับโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม

โพสต์30 ต.ค. 2562 20:05โดยSakol Komolsri   [ อัปเดต 6 พ.ย. 2562 19:19 โดย เจษฎา จันทสิงห์ ]
นายบุญลือ  โกมลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม นำบุคลากรต้อนรับโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคมในการศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนการสอน DLIT และการจัดทำโครงการเรียนคุณธรรมในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสร้างนกทาวิยาคม
Comments