การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV/DLIT

โพสต์29 ก.ย. 2562 21:27โดยเจษฎา จันทสิงห์   [ อัปเดต 29 ก.ย. 2562 21:29 ]
โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม นำโดย นายบุญลือ โกมลศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ร่วมต้อนรับ ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพี้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔ (ที่ปรึกษาเลขาธิการฯ กพฐ.) ในการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV/DLIT ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม
Comments