ข่าวประชาสัมพันธ์


ครู นักเรียน เป็นวิทยากรคุณธรรม ณ อบต.นาเวียง

โพสต์14 ธ.ค. 2563 20:39โดยSakol Komolsri   [ อัปเดต 15 ธ.ค. 2563 21:45 โดย เจษฎา จันทสิงห์ ]

ครู นักเรียน แกนนำ โรงเรียนคุณธรรม เป็นวิทยากรอบรมโครงการคุณธรรม ให้กับนักเรียน ในตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง

ประกวดโครงงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์17 ธ.ค. 2562 23:42โดยSakol Komolsri

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมเป็นโรเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว ได้จัดกิจกรรมประกวดโครงงานโรงเรียนคุณธรรมในระดับโรงเรียนโดยให้นักเรียนแต่ละห้องได้จัดทำโครงงานคุณธรรมเพื่อแก้ไขเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในห้องเรียนและการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป

ต้อนรับโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม

โพสต์30 ต.ค. 2562 20:05โดยSakol Komolsri   [ อัปเดต 6 พ.ย. 2562 19:19 โดย เจษฎา จันทสิงห์ ]

นายบุญลือ  โกมลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม นำบุคลากรต้อนรับโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคมในการศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนการสอน DLIT และการจัดทำโครงการเรียนคุณธรรมในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสร้างนกทาวิยาคม
การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV/DLIT

โพสต์29 ก.ย. 2562 21:27โดยเจษฎา จันทสิงห์   [ อัปเดต 15 ธ.ค. 2563 23:23 ]

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม นำโดย นายบุญลือ โกมลศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ร่วมต้อนรับ ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพี้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔ (ที่ปรึกษาเลขาธิการฯ กพฐ.) ในการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV/DLIT ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม

Coding คืออะไร ?

โพสต์1 ส.ค. 2562 08:07โดยเจษฎา จันทสิงห์

Coding คืออะไร ?

Coding หรือการเขียนโค้ด สรุปให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือการสั่งงานคอมพิวเตอร์ ให้มันทำตามที่เราต้องการนี่แหละครับ เหมือนเป็นการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์นั่นเอง แต่เปลี่ยนจากภาษาคนเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ เปรียบไปก็เหมือนเวลาเราจะคุยกับชาวต่างชาติ เราก็ต้องพูดภาษาอังกฤษหรือภาษากลางอื่นๆ เพื่อการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ก็เช่นกัน


ภาษาที่ใช้ในการ Coding ก็มีหลากหลายภาษาแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นภาษาคอมพิวเตอร์รุ่นใหญ่อย่าง C++, PHP, Java หรือที่กำลังได้รับความนิยมในตอนนี้ก็คือ Python แต่ละภาษาก็มีความเฉพาะเจาะจงในการใช้งานต่างกันออกไป เช่น Objective C มันจะถูกนำไปใช้สำหรับพัฒนาแอพพลิเคชั่นตระกูล iOS เช่น iPhone, iPad หรือภาษาคอมพิวเตอร์อย่าง Java ที่นิยมใช้พัฒนาแอปในฝั่งแอนดรอยด์

ไม่ว่าภาษาโค้ดจะต่างกันยังไง พื้นฐานของมันก็คล้ายๆ กันอยู่ดี นั่นคือ การแบ่งปัญหาออกเป็นชิ้นเล็กๆ คิดอย่างมีเหตุผล และพัฒนาไปทีละขั้นทีละตอน

เหตุผลที่ควรให้เจ้าตัวเล็กเรียน Coding ?

การเขียนโค้ดมีข้อดีมากครับ อย่างแรกเลยคือ เป็นทักษะที่ช่วยให้เด็กเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลในทุกๆ เรื่อง และสามารถพัฒนาสิ่งต่างๆ ต่อยอดได้แบบสร้างสรรค์ แต่ละขั้นตอนในการเขียนโค้ดเด็กๆ จะได้เรียนรู้กระบวนการวางแผน ฝึกฝนกระบวนการคิดและการลงมือทำอย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งสำคัญคือ เกือบทุกเทคโนโลยีบนโลกใบนี้เกิดจากการเขียนโค้ดทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นสินค้าตระกูล i (ไอ) ที่อยู่ในมือเราๆ ท่านๆ อย่าง iPhone, iPad ทั้งแอป ทั้งเกม ทุกอย่างเป็นผลพวงของโค้ดทั้งสิ้น คำสั่งโค้ดต่างๆ ที่เราสั่งงานไป สุดท้ายก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นการกระทำและแสดงให้เห็นผ่านสิ่งต่างๆ นั่นเอง เช่น เวลากดปุ่มนี้ จะทำแบบนี้ กดปุ่มนั้น ทำแบบนั้น เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม >>

1-6 of 6