ข่าวประชาสัมพันธ์

  • การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV/DLIT โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม นำโดย นายบุญลือ โกมลศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ร่วมต้อนรับ ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผู้ชำนาญการการบริหารการศ ...
    ส่ง 29 ก.ย. 2562 21:29 โดย เจษฎา จันทสิงห์
  • Coding คืออะไร ? Coding คืออะไร ?Coding หรือการเขียนโค้ด สรุปให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือการสั่งงานคอมพิวเตอร์ ให้มันทำตามที่เราต้องการนี่แหละครับ เหมือนเป็นการสื่อสารกับคอมพ ...
    ส่ง 23 ก.ย. 2562 20:14 โดย เจษฎา จันทสิงห์
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »